osdev.labedz.org

Stan komputera po procesie ładowania systemu operacyjnego.

Standard Multiboot jednoznacznie określa stan komputera po przekazaniu kontroli systemowi operacyjnemu.

  • Rejestr EAX zawiera wartość 'magiczną' 0x1BADB002; obecność tej wartości wskazuje, że system operacyjny został załadowany przez bootloader zgodny ze standardem Multiboot
  • Rejestr EBX zawiera 32-bitowy adres fizyczny do struktury informacyjnej Multiboot
  • Rejestr CS zawiera selektor 32-bitowego segmentu kodu z uprawnieniami do odczytu i wykonywania z przesunięciem o wartości 0 i limitem 0xFFFFFFFF. Dokładna wartość nie jest zdefiniowana.
  • Pozostałe rejestry segmentowe zawierają selektory 32-bitowych segmentów danych z uprawnieniami do odczytu i zapisu, z przesunięciem o wartości 0 i limitem 0xFFFFFFFF. Dokładna wartość nie jest zdefiniowana
  • Linia adresowa A20 jest włączona.
  • W rejestrze CR0 flaga trybu pracy chronionej jest ustawiona, natomiast stronicowanie jest wyłączone. Pozostałe bity są niezdefiniowane
  • W rejestrze flag EFLAGS flaga trybu pracy wirtualnej oraz flaga przerwań jest wyzerowana

Pozostałe rejestry procesora są niezdefiniowane, tak więc zaraz po uzyskaniu kontroli system operacyjny powinien ustawić rejestry stosu oraz podstawowe struktury danych.