osdev.labedz.org

Gdzie warto zajrzeć najpierw

Przed rozpoczęciem projektowania systemu operacyjnego warto jest się zapoznać z różnymi rozwiązaniami zastosowanymi w istniejących już systemach operacyjnych. Obecnie na rynku komputerowym istnieje kilka systemów, które mogą być, z lepszym lub gorszym skutkiem, wykorzystane do celów edukacyjnych. Ponieważ środowisko oprogramowania darmowego jest teraz bardzo mocno rozwinięte, warto szczególnie dokładnie przyjrzeć się systemom, których kod jest dostępny i nie chroniony restrykcyjnymi licencjami.