osdev.labedz.org

Nachos/Nachos486

Pakiet do nauczania teorii systemów operacyjnych i praktycznej ich implementacji Nachos został stworzony przez Tom'a Anderson'a w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jest to zestaw narzędzi instruktażowych, które umożliwiają studentowi naukę i modyfikację istniejącego już systemu operacyjnego. Składa się on z programu symulatora komputera oraz systemu operacyjnego. Jedyną różnicą między systemem Nachos a 'prawdziwym' systemem operacyjnym jest fakt, że Nachos działa jako proces w systemach Unix'owych. Nachos potrafi symulować podstawowe zachowania niskopoziomowe typowego komputera opartego na architekturze MIPS, wliczając w to przerwania, pamięć wirtualną, oraz urządzenia wejścia/wyjścia.

Jądro systemu operacyjnego Nachos i program symulatora pracują wspólnie na macierzystym komputerze, a programy aplikacji pracującej w środowisku Nachos są symulowane instrukcja po instrukcji w programie symulatora.

Mimo, że pakiet Nachos został stworzony z myślą o wykorzystaniu go w edukacji, jednak w naszym przypadku użycie jego jest kłopotliwe. Przede wszystkim pakiet ten jest domyślnie przeznaczony dla komputerów opartych o architekturę MIPS, która nie jest tak bardzo rozpowszechniona jak IA-32. Istnieje projekt adaptacji systemu operacyjnego Nachos na komputery oparte na procesorze zgodnym z Intel486 (Nachos486), jednakże projekt ten nie jest otwarty, a dokładne informacje na jego temat nie są dostępne publicznie.