osdev.labedz.org

Procedury inicjujące system operacyjny

Po przekazaniu kontroli przez program ładujący, system operacyjny musi przeprowadzić szereg operacji inicjujące rejestry procesora, struktury systemowe, urządzenia zewnętrzne oraz podstawowe mechanizmy takie jak niskopoziomowy menadżer pamięci, program kolejkujący (ang. scheduler), czy procedury obsługi przerwań i wyjątków.

Diagram procedur inicjujących system operacyjny
Rys. Diagram procedur inicjujących system operacyjny

Niezbędne jest wykonanie procedur dotyczących: