osdev.labedz.org

Menadżer procesów

Implementowany system operacyjny ma możliwość uruchamiania dowolnej liczby niezależnych procesów aplikacji (ograniczonych jedynie ilością dostępnej pamięci; ustaloną stałą systemową MAX_TASK). Informacja o procesach (ang. process context) przechowywana jest w tablicy systemowej process_table. Struktura PROCESS_CONTEXT zawiera wszystkie niezbędne informację dotyczące procesów i umożliwiające jego wywłaszczanie i ponowne uruchamianie.

Do podstawowych mechanizmów menadżera procesów należą: