osdev.labedz.org
CPU

'Szef wszystkich szefów' w komputerze - CPU.

CPU jest układem nadrzędnym w większości systemów komputerowych. Steruje on pracą wszystkich układów komputera, wykonuje większość obliczeń. Poznanie jego mechanizmów jest warunkiem koniecznym, jeżeli myślimy o własnej implementacji systemu.

Dzisiejsi producenci układów CPU zawarli w nich wiele mechanizmów umożliwiających oraz ułatwiających implementację podstawowych mechanizmów systemu operacyjego, tak więc część 'roboty' będziemy mogli spokojnie przerzucić na część sprzętową.