osdev.labedz.org

Opis

Program GNU OBJDUMP służy do wyświetlania informacji zawartych w plikach obiektowych [BINUTILS]. Uruchamia się go pisząc w linii poleceń komendę:

$ objdump [opcje] plik_obiektowy

Parametr plik_obiektowy jest nazwą pliku obiektowego (mogą być więcej niż jeden), z którego informacje chcemy odczytać.

Najczęściej używane opcje programu OBJDUMP, szczególnie przydatne przy implementacji systemu operacyjnego to:

  • -a ; --archive-header - Jeżeli jakikolwiek plik obiektowy jest archiwem plików obiektowych, to zostanie wypisana informacja zawarta w nagłówku tego archiwum
  • -d ; --disassemble - Opcja ta powoduje wypisanie przez program OBJDUMP mnemoników assemblera procesora (tylko dla sekcji w których jest zawarty kod programu).
  • -D ; --disassemble-all - Opcja ta powoduje wypisanie przez program OBJDUMP mnemoników assemblera procesora dla wszystkich sekcji zawartych w pliku obiektowym.
  • -f ; --file-header - Opcja ta wyświetla sumaryczną informację ze wszystkich nagłówków plików obiektowych.
  • -h ; --header - Opcja ta wyświetla informację zawartą w nagłówkach sekcji pliku obiektowego.
  • -j nazwa; --section nazwa - Wyświetl informacje zawarte tylko w sekcji o określonej nazwie.
  • -x ; --all-header - Wyświetl wszystkie informacje dostępne w pliku obiektowym.